Intervention I: Inventory of My Wardrobe

Tein inventaarion vaatekaappini sisällöstä vuonna 2020. Tämän inventaarion myötä puutuin tavanomaiseen kuluttamiseeni. Tavallisesti ostan vaatteet kaupasta ja käytän niitä, kunnes ne jäävät lojumaan vaatekaappiin tai heitän ne menemään. En juuri mieti, mikä on vaatteen tarina: mistä ne tulevat ja minne ne joutuvat. Nyt teinkin vaatteista perusteellisen listauksen, punnitsin niitä vaa’alla ja tein niiden pohjalta teoksen. Teos koostuu neljästä osasta: tekstiilityöstä, tulosteista, videosta ja Instagram-julkaisuista.

Tekstiilityö ripustettuna seinälle B-galleriassa

Intervention I: Inventory of My Wardrobe, 2020. Tekstiilityö.
Leveys 495 cm. Puuvillakangas ja -naru, kierrätetty lakana, kierrätetyt henkarit, puu ja painoväri. Installaationäkymä.

 

Tekstiilityö ilmentää vaatteiden omistusaikaa ja vaatekaapin volyymiä, mikä käsittää yhteensä 275 vaatekappaletta. Kukin kangasliuska edustaa yhtä tai useampaa vaatekappaletta. Vaalea osa ilmentää vaatteen käyttöaikaa ja tumma osa aikaa, jolloin vaate ei enää ole ollut käytössä. Kangasliuskassa 10 cm vastaa yhtä vuotta. Kangasliuskoihin on painettu vaatteen ostovuosi.

Tekstiilityö, tulosteet ja video ripustettuna seinälle B-galleriassa

Intervention I: Inventory of My Wardrobe, 2020. Tekstiilityö, tulosteet ja yksikanavainen video. Installaationäkymä.

 

Tulosteissa eli sovelletussa inventaarioluettelossa esittelen vaatekaappini sisältöä painon kautta. Kuinka monta grammaa eri materiaaleja on? Kuinka monta grammaa vaatteita on valmistettu eri maissa? Montako grammaa vaatetta mitäkin valmistajaa on? Lisäksi tarkastelen vaatekaapin sisältöä piirakkakaavioiden kautta lähinnä vaatteiden hankintaa ja käyttöä. Tulosteiden välissä on video, jossa punnitaan koko vaatekaapin sisältö. Vaaka ja puntaroiminen toimivat symbolisena elementtinä teoksessa; mitä kaikkea teoksella oikeastaan punnitaan?

Linkit tulosteisiin:
Tuloste 1, paino
Tuloste 2, piirakkakuviot

Instagram-julkaisut yksittäisistä vaatteista teoksessa Intervention I: Inventory of My Wardrobe.

 

Instagram-julkaisut ovat nostoja yksittäisistä vaatteista, missä kerrotaan tarkempia tietoja vaatteista kuvan kera. Julkaisuissa on mukana niihin räätälöityjä hashtageja, kuten Fashion Revolution -liikkeen kampanjaan liittyvät tagit #whomademyclothes ja #whatsinmyclothes. Yhtäältä julkaisut toimivat esimerkkinä siitä, mitä yksilö voi tehdä edistääkseen kestävää vaateteollisuutta. Toisaalta ne ovat aktivismia ja haastavat vaatteiden valmistajia läpinäkyvämpään toimintaan.

Tämä teos oli esillä yksityisnäyttelyssäni Consumer Intervention (B-galleria, Turku) marraskuussa 2020. Näyttely on taiteellinen väliin tuleminen kuluttamiseen ja alku sen tiedostamisessa, millaisia globaaleja vaikutuksia kuluttamisella on ja millaisia ongelmia siihen liittyy. Tutkin teoksillani kulutustottumuksiani, ostamiani kauneudenhoitotuotteita ja vaatteita sekä tarkastelen itseäni osana globaalia markkinataloutta. Puutun tavanomaiseen kulutuskäyttäytymiseeni, sillä toisin tekeminen etäännyttää totutuista tavoista ja avaa uusia näkökulmia. Millaista maailmaa osaltani rakennan kulutuskäyttäytymiselläni? Millainen toimijuus olisi minulle mahdollista ja mielekästä kapitalistisessa yhteiskunnassa?