Skip to content

Panglobish vastaan englanti

Tässä kirjoituksessa verrataan Panglobishia englantiin. Tarkoituksena on osoittaa, miksi Panglobish olisi englantia parempi välikieli silloin, kun ihmisillä ei ole muuta yhteistä kieltä. Meillä ei ole mitään englantia vastaan, mutta me vastustamme sen asemaa globaalina välikielenä. Englanti kelpaa hyvin kansalliseksi kieleksi ja se voi edelleen toimia sellaisten maiden välisenä kielenä, joissa englanti on virallinen kieli.

Onko Panglobish vain englannin huono jäljitelmä?

Panglobish on paljon muutakin kuin vain englannin jäljitelmä.

Englanti on germaaninen kieli eli se on sukua muille germaanisille kielille, jotka muistuttavat englantia monin tavoin, mutta silti ne ovat itsenäisiä ja omaehtoisia kieliä. Katsokaamme esimerkiksi alla olevaa lausetta englanniksi ja muilla germaanisilla kielillä (lähde: Quora).

Englanti I am the son of my father and my mother.
Skotti A am the son o ma faither an ma mither.
Hollanti Ik ben de zoon van mijn vader en mijn moeder.
Afrikaans Ek is die seun van my pa en my ma.
Saksa Ich bin der Sohn meines Vaters und meiner Mutter.
Jiddish Ikh bin der zun fun mayn foter un mayn muter.
Tanska Jeg er søn af min far og min mor.
Norja Jeg er sønnen til faren min og moren min.
Ruotsi Jag är son till min far och min mor.
Islanti Ég er sonur föður míns og móður minnar.
Panglobish mi is da boi of mi's patre en mi's matre.

Panglobishin kielellä tämä sama lause muistuttaa jossakin määrin kaikkia _germaanisia kieliä. Voisi jopa sanoa, että Panglobish on lähempänä afrikaansia kuin englantia. Englanti ei siis ole erityisasemassa Panglobishiin nähden.

Panglobish on itsenäinen kieli, joka muistuttaa vahvasti germaanisia kieliä, kuten englantia, saksaa ja hollantia, mutta se muistuttaa myös romaanisia kieliä kuten italiaa, espanjaa, portugalia ja ranskaa, ja vähemmässä määrin myös muita kieliä. Se on siis itsenäinen kieli ja osa suurta maailmanlaajuista kielten verkostoa.

Nyt kun tämä matkimisasia on selvitetty, jatkakaamme haastajan, Panglobishin, vertaamista tarkemmin maailman tämän hetken mahtavimpaan kieleen, englantiin.

Pääkohdat

Englanti vs Panglobish
Länsimainen Globaali
Monta standardia (Britannia, Yhdysvallat, Intia, jne.) yksi standardi
Hyvin epäsäännöllinen kirjoitustapa Säännöllinen kirjoitus
Epäsäännöllinen painotus Säännöllinen painotus
12 vokaalia ja 24 konsonanttia 6 vokaalia ja 21 konsonanttia
n. 200 epäsäännöllistä verbiä:
speak, spoke, spoken
Vain säännöllisiä verbejä
Verbitaivutus
esim. talk, talks, talked
Taipumattomat verbit
Substantiivitaivutus
one life, two lives
Taipumattomat substantiivit
Adjektiivitaivutus
good, better, best
Taipumattomat adjektiivit
Valtava sanasto Suppea sanasto
Paljon samaa tarkoittavia sanoja Vähän samaa tarkoittavia sanoja
Sanojen johtaminen monimutkaista ja epäsäännöllistä Simple and regular word building
Vaihteleva sanajärjestys esim. kysymyksissä Yksi vakio sanajärjestys

Miksi englanti ei ole hyvä maailmankieli?

Puhujat ovat epätasavertaisessa asemassa

Kansainvälinen viestintä on parhaimmillaan silloin, kun osallistujat kohtaavat puolivälissä. Englannin kohdalla tämä ei toteudu. Englannin äidinkielisten puhujien ei tarvitse nähdä yhtään vaivaa, mutta kaikki muut joutuvat tekemään kaikkensa, että he osaisivat englantia hyvin. Englannin opiskeleminen on työlästä ja siihen kuluu monta vuotta, mutta silti on liki mahdotonta saavuttaa sellaista osaamisen tasoa, jonka englannin äidinkieliset puhujat saavan ikään kuin synnyinlahjana.

Tämä asiaintila on enimmäkseen seurausta maailman historiasta. Britannia onnistui valloittamaan ja alistamaan muuta maailmaa siiromaavallan aikana, ja se pani muut kansat puhumaan englantia, herrakieltä. Kun Britannian mahti väheni, myös englantia puhuva Yhdysvallat nousi maailman sotilaalliseksi, taloudelliseksi ja kulttuurilliseksi johtajaksi.

Englannin synnynnäisillä puhujilla on aina etulyöntiasema muihin nähden, koska heidän puhumansa englanti on vertailukohta muille. He puhuvat oikeaa englantia, kun taas muiden puhuma englanti on lähtökohtaisesti väärää ja alempaa. Virheiden tekemistä on mahdotonta välttää.

Englanti on vaikeaa

Englanti on todella vaikea oppia sellaiselle, joka kasvaa muunkielisessä ympäristössä, jossa englanti ei ole yleinen kieli. Englantia puhutaan Pohjoismaissa hyvin sen vuoksi, että se on osa jokapäiväistä elämää mm. musiikin ja television kautta. Sellaisissa maissa, joissa on vahva omakielinen kulttuuri, englantia kuulee paljon vähemmän ja sitä myös osataan huonommin.

Englannissa on paljon vaikeita asioita, joita järkevässä kansainvälisessä kielessä ei tarvitsisi olla. Mihin tarvitaan kahtasataa epäsäännöllistä verbiä? Mihin tarvitaan outoja fraasiverbejä? Esimerkiksi make up voi tarkoittaa seuraavia asioita:

  • korvata (esim. I will make up the loss = Minä korvaan menetyksen)
  • keksiä (esim. He made up a story = Me keksimme tarinan)
  • ehostaa (esim. I make up my eyes = Minä meikkaan silmäni)
  • päättää (esim. I made up my mind = Minä tein päätöksen)
  • tehdä sovinto (esim. They made up after the fight = Me teimme sovinnon riidan jälkeen)

Miten ne kaikki voi oppia? Järjestä ei ole apua, vaan ne kaikki pitää painaa mieleen yksi kerrallaan. Se on tehoton opiskelumenetelmä, jota pitäisi tarvita vain hyvin harvoin. Valitettavasti englannin kielen opettelussa tarvitaan paljon hyvää muistia ja hyvin vähän loogista ajattelua.

Englanti ei ole sen vaikeampaa kuin muutkaan euroopan kielet. Se on mahdollisesti jopa vähän joitakin helpompi. Hyvän maailmankielen pitäisi olla kuitenkin paljon helpompi.

Englannin kirjoitustapa on sekava

Englannin kirjoitustapa on yksi maailman vaikeimmista. Se on sekä monimutkaista että epäloogista. Sama kirjain voi tarkoittaa tilanteesta riippuen useita eri äänteitä tai jäädä kokonaan ääntymättä.

Miksi näin on päässyt käymään?

  • Aakkosten 26 kirjainta ei riitä kattamaan englannin noin 36 äännettä.
  • Vieraskieliset valloittajat (viikingit, roomalaiset ja Ranskan normannit) jättivät omat jälkensä englannin oikeinkirjoitukseen.
  • Oikeinkirjoitus jäi jälkeen puhutun kielen muuttuessa. Monet sanat kirjoitetaan yhä samalla tavalla kuin keskiajalla.
  • Englantiin on lainattu paljon sanoja muista kielistä – kirjoitusasua muuttamatta!

Oikeinkirjoituksen epäsäännöllisyyksiä on liikaa tässä lueteltavaksi, mutta tässä on muutama riimi vertailtavaksi: one - won, two - too - to, four - for - fore, eight - ate - great. Lisää esimerkkejä on Gerard Nolst Trenitén humoristisessa runossa The Chaos.

Panglobish sen sijaan on säännöllinen kieli. Jokainen kirjain tai kirjainyhdistelmä äännetään aina samalla tavalla. Kun kuulet sanan, osaat aina kirjoittaa sen oikein, ja kun luet sanan, osaat aina ääntää sen oikein.

Lisäksi panglobishin kirjoitustapa on hyvin samanlainen kuin monissa muissa kielissä. Voisi jopa sanoa, että se on kansainvälinen standardi.

Kun verrataan esimerkiksi "nature" -sanan kirjoitusasua ja ääntämystä Euroopan kielissä ja panglobishissa, huomataan että panglobishin ääntämys on paitsi tavanomainen myös selkeä.

Kieli Kirjoitusasu Äänneasu
Englanti nature /neɪtʃə/
Ranska nature /natyʁ/
Italia natura /natura/
Espanja naturaleza /natuɾalesa/
Portugali natureza /natuɾezɐ/
Saksa Natur /natuʁ/
Puola natura /natura/
Venäjä натура /nɐturə/
Panglobish nature /naturə/