Skip to content

1. Oppitunti: esittäytyminen

Dialogi 1


Designed by pikisuperstar / Freepik

👨🏾 halo! – Terve!
👩 halo! – Terve!
👨🏾 wa is yu's name? – Mikä on sinun nimesi?
👩 mi's name is Mari. en yu's? – Minun nimeni on Mari. Ja teidän?
👨🏾 mi is Yusef. = Minä olen Yusef.
👩 mi is hapi du mite yu, Yusef. – Olen onnellinen tavatessani teidät, Yusef.
👨🏾 mi olso, Mari. – Minä myös, Mari.

Dialogi 2

👨🏾 halo! – Hei!
👩 halo! hu is yu? – Hei! Kuka te olette?
👨🏾 mi is Yusef? en yu? – Minä olen Yusef. Entä te?
👩 mi is Mari. – Minä olen Mari.
👨🏾 mi is hapi du mite yu, Mari. – Olen onnellinen tavatessani teidät, Mari.
👩 mi olso, Yusef. – Minä myös, Yusef.

Kielioppia

Panglobish on helposti opittava kieli. Se on erityisen helppoa, jos osaat ennestään jonkin verran englantia, mutta se on helppoa silloinkin, jos et osaa englantia, koska panglobish on täysin säännöllinen kieli.

Persoonapronominit

Panglobishin persoonapronominit ovat:

Yksikkö Monikko
miminä wime
tusinä yute
hehän dehe

Persoonapronominit ovat taipumattomia niin kuin kaikki panglobishin sanat. Samaa sanamuotoa käytetään siis kaikissa tilanteissa ja kaikissa "sijamuodoissa". Panglobishista siis puuttuu englannin kaltaiset taivutusmuodot kuten "I" ja "me" taikka "we" ja "us".

mi mite yu. – Minä tapaan teidät.
yu mite mi. – Te tapaatte minut.
wi mite de. – Me tapaamme heidät.

Pronominien omistusmuodot

Persoonapronominien omistusmuodot muodostetaan yksinkertaisesti vain lisäämällä omistusliite 's.

Yksikkö Monikko
mi'sminun wi'smeidän
tu'ssinun yu'steidän
he'shänen de'sheidän

Verbeillä ei ole persoonamuotoja

Olla-verbillä ei ole persoonamuotoja, vaan se on sama kaikissa persoonissa.

mi is – minä olen
tu is – sinä olet
he is – hän on
wi is – me olemme
yu is – te olette
de is – he ovat

Verbeillä ei siis ole persoonamuotoja, vaan persoona ilmaistaan pronominien avulla. Substantiivit ovat myös taipumattomia! Sana name (nimi) on sama sekä yksikössä että monikossa.

he's name is Mari. – Hänen nimi on Mari.
he's name is Yusef. – Hänen nimi on Yusef.
de's name is Mari en Yusef. – Heidän nimet ovat Mari ja Yusef.

Panglobish on vapaa kaikista taivutusmuodoista, konjugaatioista, deklinaatioista ja sen sellaisista. Sanat eivät muutu! Se on niin yksinkertaista.

Harjoituksia

Käännä seuraavat lauseet suomesta panglobishiksi. Oikeat vastaukset ovat sanaston jälkeen.

 1. Hänen nimensä on Adam.
 2. Hänen nimensä on Sara.
 3. Heidän nimensä ovat Adam ja Sara.
 4. Hän on Adam.
 5. Hän on Sara.
 6. He ovat Adam ja Sara.
 7. Adam ja Sara ovat onnellisia.
 8. Mikä on sinun nimesi/teidän nimenne?
 9. Minun nimeni on _ _ _ _.
 10. Minä olen _ _ _ _.
 11. Minä olen onnellinen.
 12. Minä olen onnellinen tavatessani sinut/teidät.

Sanasto

en – ja
du – verbin merkitsevä sananen
halo – terve
he – hän
he's – hänen
is – on
mi – minä
mi's – minun
hapi – onnellinen
mite – tavata
name – nimi
olso – myös
tu – sinä
tu's – sinun
wa – mikä
wi – me
wi's – meidän
yu – te
yu's – teidän

Harjoitusten vastaukset

 1. he's name is Adam.
 2. he's name is Sara.
 3. de's name is Adam en Sara.
 4. he is Adam.
 5. he is Sara.
 6. de is Adam en Sara.
 7. Adam en Sara is hapi.
 8. wa is yu's name.
 9. mi's name is _ _ _ _.
 10. mi is _ _ _ _.
 11. mi is hapi.
 12. wi is hapi du mite tu/yu.