Skip to content

Panglobishin 10 sääntöä

Panglobish on niin helppo, että sen kieliopin perusteissa on vain kymmenen sääntöä, jotka mahtuvat yhdelle paperiarkille. Poikkeuksia ei ole.

 1. Maailman sanasto: Panglobish on tasapuolisesti kansainvälinen kieli. Siihen on lainattu kansainvälisiä sanoja kaikilta mantereilta. Lainasanat sovitetaan panglobishin ääntämis- ja kirjoitustapoihin. Panglobishiin otetaan vain yksi perusmuotoinen sana, josta johdetaan muita sanoja säännön 10 mukaan.
 2. Ääntäminen ja kirjoitus: Panglobishia ääntäminen ja kirjoitus ovat säännöllisiä. Kaikki sanat äännetään täsmälleen niin kuin ne on kirjoitettu. Melkein kaikki kirjaimet ja kirjainyhdistelmät tarkoittavat aina samaa äännettä.
 3. Säännöllinen painotus: Jos sana koostuu yhdestä tai kahdesta tavusta, paino on ensimmäisellä tavulla. Jos sanassa on kolme tai useampia tavuja, paino on toisella tavulla.
 4. Substantiivit: Substantiivit ovat taipumattomia. Lukumäärä ilmaistaan lukusanoilla. Sija ilmaistaan prepositioilla.
 5. Lukusanat: Perusluvut ovat:
  • 0 zero, 1 un, 2 due, 3 tri, 4 for, 5 faive, 6 sixe, 7 seven, 8 eite, 9 nain, 10 ten.
  • Kymmentä suuremmat: 11 ten un, 12 ten due, 13 ten tri, jne.
  • Kymmenet: 20 due ten, 30 tri ten, 40 for ten, jne.
  • Sadat: 100 un hunde, 200 due hunde, 300 tri hunde, jne.
  • Tuhannet: 1000 un tauzen, 2000 due tauzen, 3000 tri tauzen, jne.
  • Järjestysluvut ovat peruslukuja, jotka vain ovat substantiivin perässä.
 6. Adjektiivit: Järjestyslukuja lukuun ottamatta adjektiivit ovat aina substantiivin edellä.
  • Yhdenvertaisuus ilmaistaan sanoilla as...as (yhtä...kuin).
  • Ylivertaisuus ilmaistaan sanoilla mor...dan (enemmän...kuin).
  • Alivertaisuus ilmaistaan sanoilla les...dan (vähemmän...kuin).
 7. Pronominit:
  • Persoonapronominit ovat: mi minä, tu sinä, he hän, wi me, yu te, de he.
  • Persoonapronominien omistusmuodot ovat: mi's minun, tu's sinun, he's hänen, wi's meidän, yu's teidän, de's heidän.
  • Kysyvät pronominit ovat: wa mikä, hu kuka, hu's kenen.
 8. Verbit: Verbit ovat taipumattomia. Ne eivät taivu persoona-, aika- taikka tapamuodoissa.
  • is ilmaisee kuluvaa toimintaa.
  • haf ilmaisee tehtyä toimintaa, joka vaikuttaa kuluvaan hetkeen.
  • was ilmaisee tehtyä toimintaa, joka ei enää vaikuta kuluvaan hetkeen.
  • wil ilmaisee tulevaa tapahtumaa.
 9. Sanajärjestys: Lauseen sanajärjestys on subjekti – verbi – objekti. Samaa sanajärjestystä käytetään kaikissa lauseissa mukaan lukien kysymyslauseet ja sivulauseet.
 10. Sanojen johtaminen: Panglobishin sanat muuttavat muotoaan vain kun niiden merkitys muuttuu. Sanat eivät koskaan muutu vain kieliopillista tarkoitusta varten.