Panase

Johdanto

Panase on keinotekoinen kieli.

Juurisanat ja vokaalitunnukset

Panasessa sanaluokat on helppo tunnistaa, koska eri sanaluokkiin kuuluvat sanat päättyvät eri vokaaleihin. Näitä loppuvokaaleita nimitetään sanaluokkien vokaalitunnuksiksi.

Panasen sanat koostuvat sanajuuresta ja vokaalitunnuksesta. Sanajuuri nimeää jonkin käsitteen yleensä. Vokaalitunnus täsmentää sen merkityksen ja tehtävän lauseessa. Sanajuurta ei voi käyttää yksinään, vaan jonkin vokaalitunnuksen täytyy aina täydentää se kokonaiseksi sanaksi.

Seuraavana on joitakin esimerkkejä sanajuurista:
nov = uutuus
nam = nimitys
kap = pää
bak = valkoisuus
mus = pakotus
kitab = kirjoitus

Asian pääte -e

E-pääte tarkoittaa juurisanan ilmaisemaa käsitettä ilmentävää esinettä tai asiaa. Siis -e on substantiivien pääte.

nove = uutuus, uusi asia
name = nimi
kape = pää
bake = valkoisuus
muse = pakko
kitabe = kirjoitus

Kun kaksi e-sanaa on peräkkäin, kyseessä on samuuden ilmaus.

buke kitabe. = Kirja on kirjoitus.

Olotilan pääte -i

I-pääte tarkoittaa juurisanan ilmaiseman ominaisuuden omaamista. I-sanat siis kertovat millainen jokin on. Ne kuvailevat olotiloja.

novi = uusi, olla uusi
nami = nimetty, niminen
kapi = päinen (esim. isopäinen)
baki = valkoinen, olla valkoinen
musi = pakollinen, olla pakko
kitabi = kirjoitettu, kirjallinen, olla kirjoitettu

Kun i-sana tulee ennen e-sanaa, se määrittää e-sanaa. Tässä tapauksessa siis i-sana on adjektiivin kaltainen määre.

novi name = uusi nimi
baki kape = valkoinen pää

Kun e-sana tulee ennen i-sanaa, i-sana toimii olotilaa ilmaisevana verbinä (statiiviverbinä). Se vastaa suomen kielen olla-verbin ja adjektiivin yhdistelmää.

name novi. = Nimi on uusi.
kape baki. = Pää on valkoinen.

Kun i-sana sijaitsee kahden e-sanan välissä, se toimii edelleen verbinä.

panase novi base. = Panase on uusi kieli.
buke kitabi verke. = Kirja on kirjallinen teos.

Muuttumisen pääte -u

U-pääte tarkoittaa juurisanan ilmaiseman ominaisuuden saamista.

novu = uudistua, tulla uudeksi, saada uutuus
namu = saada nimi, tulla nimitetyksi
baku = valjeta, tulla valkoiseksi
musu = tulla pakotetuksi
kitabu = tulla kirjoitetuksi, tulla kirjoitukseksi

Joitakin esimerkkejä:
kamise baku. = Paita tulee valkoiseksi. Paita valkenee.
buke kitabu. = Kirja tulee kirjoitetuksi. Kirjaa kirjoitetaan.

Tekemisen pääte -a

A-pääte tarkoittaa juurisanan ilmaiseman ominaisuuden asettamista lauseen objektille.

nova = uudistaa, tehdä uudeksi
nama = nimetä, tehdä nimetyksi
baka = valkaista, tehdä valkoiseksi
musa = pakottaa
kitaba = kirjoittaa, tehdä kirjoitukseksi/kirjoitetuksi

A-sanaa edeltävä e-sana on lauseen tekijä ja sitä seuraava e-sana on lauseen kohde.

mane kitaba buke. = Ihminen kirjoittaa kirjaa.

Tavan pääte -o

O-pääte ilmaisee seikkaa tai tapaa.

novo = uudesti, uudella tavalla
namo = nimisesti
bako = valkoisesti
muso = pakosti, pakolla
kitabo = kirjoitetusti

Usein o-sana edeltää verbiä, joka siis voi olla a-, i- tai u-päätteinen.
me multo kitaba buke. = Minä paljon kirjoitan kirjoja.

Toisaalta o-sana voi tulla myös lauseen lopussa, jolloin se määrittää koko lausetta.
me kitaba lete bado. = Minä kirjoitan kirjeen jälkeenpäin.

Yhdyssanan alkuosan pääte -y

Yhdyssanat muodostetaan y-päätteen avulla. Yhdyssanan ensimmäinen sana saa y-päätteen.

kitaby name = kirjoituksen nimi, otsikko
kitaby teme = kirjoituksen aihe

Yhdyssanan päätteenä voi olla minkä tahansa sanaluokan vokaalitunnus.

kitaby temi = kirjoitusaiheinen
kitaby temo = kirjoitusaiheisesti

Vokaalitunnusten vaihtaminen

Sanan sanaluokka vaihdetaan toiseksi vokaalipäätettä vaihtamalla. Esimerkiksi substantiivista nove = uutuus saadaan adjektiivi vaihtamalla loppu-e i:ksi, novi = uusi.

novi = uusi, tuore
novo = uudesti, tuoreesti
nove = uutuus
nova = uudistaa
novu = uudistua