Samboka

uralilainen välikieli

Samboka on keinotekoinen uralilainen (eli suomalais-ugrilainen) välikieli. Sen ideana on olla uralilaisten kielten välimuoto, joka on luonnollisia kieliä helpompi omaksua. Samboka on tehty sukukieliimme tutustumista varten.

Samboka on vielä kesken. Sitä ei puhu kukaan ja sen sanasto ja kielioppi ovat puutteellisia.

Lähteitä

Uralilaisten kielten verkkosanakirjoja

Muuta

Alkukoti-lehti

kirjoittanut Risto Kupsala 2014