Sanojen rakentaminen

Yhdyssanat

Sanoja saa yhdistää panglobishissa vapaasti ilmaisemaan uusia asioita. Yhdyssanan viimeinen osa on tärkein, ja sitä edeltävät sanat vain täydentävät sen merkitystä.

Esimerkiksie, eskribe meza on eräänlainen pöytä, nimittäin kirjoituspöytä. Samaten, kristal klare = kristallinkirkas, love lete = rakkauskirje, kafe kupe = kahvikuppi.

Yhdyssanat voidaan kirjoittaa yhteen tai erikseen. Erityisesti vakiintuneet yhdyssanat on tapana kirjoittaa yhteen. Esimerkiksi, sana demokratia kirjoitetaan yleensä demekratie eikä deme kratie.

Etu- ja jälkiliitteet

Etu- ja jälkiliitteet ovat hyvin hyödyllisiä ja ne tekevät kielestä paljon kätevämmän. Yleisimmät liitteet luetellaan alla. Osa liitteistä on itse asiassa tavallisia sanoja, joita voi käyttää myös itsenäisinä, mutta useimmat ovat aitoja liitteitä, jotka eivät toimi itsenäisinä sanoina.

Etuliitteet

an- : vastakohta, epä-:
hapi (onnellinen) → anhapi (onneton)
juste (oikeudenmukainen) → anjuste (epäoikeudenmukainen)
human (ihminen) → anhuman (epäihminen)

de- : perua, hajottaa:
estrukte (rakentaa, koota) → destrukte (tuhota, purkaa)
kode (koodata) → dekode (dekoodata, purkaa koodi)
kovre (peittää) → dekovre (ottaa esiin)

ex- : entinen:
ex-presidente (entinen presidentti)
ex-espoze entinen puoliso

ko- : yhdistää:
estrukte (rakentaa) → kostrukte (rakentaa, panna kokoon)
werke (työskennellä) → kowerke (tehdä yhteistyötä)

mis- : väärin:
uze (käyttö) → misuze (väärinkäyttö)

non- : puute, ei-:
deviste (teisti, jumalaapelkäävä) → nondeviste (ateisti, jumalaton)
sence (järki) → nonsence (järjettömyys)
tabakiste (tupakoija) → nontabakiste tupakoimaton

ri- : toistaa, tehdä uudelleen:
du (tehdä) → ridu (tehdä uudelleen)
estrukte (rakentaa, koota) → ristrukte (koota uudelleen)

Jälkiliitteet

-al : asiaan liittyvä, -llinen:
nacia (kansa) → nacial (kansallinen)
socia (yhteisö) → social (yhteisöllinen, sosiaalinen)
universe (kaikkeus) → universal (kaikkea koskeva, universaali)

-er : tekijä, -ja:
helpe (auttaa) → helper (apulainen, avustaja)
beke (leipoa) → beker (leipuri)

-erie : työpaikka:
beker (leipuri) → bekerie (leipomo)

-ete : pienennys, pikku-:
cigare (sikari) → cigarete (savuke)

-ful : täysi, runsas, -kas:
helpe (apu) → helpeful (avulias, avukas)

-ia : eräät maat ja alueet: Arabia (Arabia)
Italia (Italia)
Rusia (Venäjä)

-ian tai -an : asukas:
Amerikan (amerikkalainen)
Italian (italialainen)
Rusian (venäläinen)

-ie : tiede:
biolojie (biologia)
filosofie (filosofia)
kemie (kemia)

-ife : tehdä joksikin:
petre (kivi) → petrife (kivettää, muuttaa kiveksi)
un (yksi) → unife (yhdistää)
pace (rauha) → pacife (rauhoittaa)

-ike : ominainen:
fize (fysiikka) → fizike (fyysinen)
muze (muusa) → muzike (muusinen, musiikki)
nuve (uusi) → nuvike (uusikko, noviisi)

-ion : tapahtuma tai prosessi:
akte (toimi, toimenpide) → aktion (toiminta)
konsume (kuluttaa) → konsumion (kulutus, kuluttaminen)

-ish : eräät kielet:
English (englanti)
Eskotish (skotlanti)
Panglobish (maailmankieli, panglobish)

-iste : ajattelu- tai elämäntavan edustaja:
alkohol (alkoholi) → alkoholiste (alkoholisti, juoppo)
komun (yhteinen) → komuniste (kommunisti, yhteisomistuksen kannattaja)
pacife (rauhoittaa) → pacifiste (pasifisti, rauhankannattaja)
tabake (tupakka) → tabakiste (tupakoitsija)

-isme : ajattelu- tai elämäntapa, -ismi:
alkohol (alkoholi) → alkoholisme (alkoholismi, juoppous)
komun (yhteinen) → komunisme (kommunismi, yhteisomistuksen aate)
pacife (rauhoittaa) → pacifisme (pasifismi, rauhankannatus)
tabake (tupakka) → tabakisme (tupakointi elämäntapana)

-ite : laatu, -us:
juste (oikeudenmukainen, reilu) → justite (oikeudenmukaisuus, reiluus)
sane (terve) → sanite (terveys)
un (yksi) → unite (ykseys)

-ive : taipuvainen:
akte (toimia) → aktive (toimealias, aktiivinen)

-ize : varustaa:
aure (kulta) → aurize (kullata)

-lis : puuttuva, -ton:
helpe (apu) → helpelis (avuton)
peni (penni) → penilis (pennitön)

-os : jotakin omaava tai sisältävä:
pore (huokonen) → poros (huokoinen, huokosia sisältävä)

-ure : tekemisen tulos, tuote tai jaloste: korekte (korjata) → korekture (korjaus)
kulte (hengenviljely, elämäntavan viljely) → kulture (kulttuuri)